Kik is voltak a márciusi ifjak?

Az 1848-as vértelen magyar forradalomban döntő szerepe volt a márciusi ifjaknak. Kik is voltak ezek a fiatalemberek? Hogyan éltek és gondolkoztak a haza és a saját sorsukról? Erről beszélgetünk a stúdióban Varga Dániel történésszel.