Lomtalanítási tájékoztató

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Füzesabony településen az éves lomtalanításra 2018. május 28-án hétfőn kerül sor.

Lomhulladékként a következő hulladékokat szállítja el a szervezet: nagyobb méretű szilárd hulladékok, berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, ruhanemű. A jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az építési-, bontási törmeléket nem áll módjukban elszállítani. Egy ingatlantól annyi lomhulladékot szállítanak el, ami normál életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek! Az eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítják el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lomhulladék nem tartalmazhat:
– háztartási hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait,
– azbesztet tartalmazó hulladékokat,
– éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök),
– építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot,
– gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
– elektronikai hulladékot
– zöldhulladékot.

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket!