Májusban tárgyalnak a pusztaszikszói sertéstelepen történt állatkínzás ügyében

A Füzesabonyi Járási Ügyészség N. R. I. rendű vádlottat kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségével, míg N. A. II. rendű vádlottat bűnsegédként kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségével vádolja. Az ügyet 2018. május 10-én 10 óra 15 perckor fogják tárgyalni Füzesabonyban.
A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és felesége, mint bérlők a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló, korábban az I. rendű vádlott és felesége tulajdonában volt ingatlan vonatkozásában 2014 márciusában határozatlan idejű lakásbérleti szerződést kötöttek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonossal. A lakásbérleti szerződés értelmében az I. rendű vádlott és családja a szerződéskötést követően, mint bérlők birtokolták az ingatlant, majd onnan a lakásbérleti szerződés felmondása, illetve a tulajdonos értesítése nélkül 2014 áprilisában elköltöztek. A vádlottak az ingatlanból történt kiköltözést követő napokban kézi szerszámok használatával az ingatlanon található lakóházat a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül teljes egészében lebontották. A vádlottak a vályog és a tégla falazatot, a tetőcserepeket, a tetőszerkezetet, a faajtókat, az ablakokat, valamint az ingatlant határoló kerítést eltávolították, és a lakóépület egyes, a szerződéskötéskor még meglévő alkotórészeit, így a fatüzelésű kályhát, a gáztűzhelyet, az öntöttvas fürdőkályhát és egy kéttálcás mosogatót a helyéről kibontották. Az I. rendű vádlott a kibontott épületszerkezeti elemeket, valamint a lakóépület alkotórészeit jogtalanul eltulajdonította, azok közül az éghető faanyagokat eltüzelte, míg a többi vagyontárgyat ismeretlen módon hasznosította. A cselekménnyel okozott kár összesen 289.245,- forint, mely nem térült meg.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség a vádlottat állatkínzás bűntettével vádolja L-D. J. Zs-t.
A vádirati tényállás szerint a vádlott 2016 júniusától egy sertéstenyésztéssel foglalkozó kft-nek a sertéstenyésztéshez kapcsolódó feladatainak ellátását, így többek között a költségek jóváhagyását, utalványozását, valamint a szakhatósági és hatósági ügyek intézését látta el. A vádlott a kft. két füzesabonyi telephelyén a mindennapi feladatok ellátását irányította. 2016. március hónap végén a nyilvántartási adatok alapján a telepen összesen 8.830 sertést tartottak. A vádlott 2016 júniusától kezdődően a telepen tartott sertésállomány hízóit értékesíteni kezdte, és a bevételekből fedezte a telephelyen tartott többi sertés takarmányellátását. A vádlott a hízók értékesítését követően azok pótlásáról nem gondoskodott, a meglévő pénzeszközöket nem a sertések megfelelő ellátására fordította.

A 2016. augusztus 30-án tartott hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy a sertések nem megfelelő körülmények között vannak elhelyezve, ivóvízellátásuk nincs folyamatosan biztosítva, nincs megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányellátásuk, ezért a járási hivatal a kft-t állatvédelmi bírsággal sújtotta, és felszólította a vádlottat, mint a telephely vezetőjét arra, hogy gondoskodjon az állatok megfelelő tartásáról.

A vádlott a felszólítás ellenére továbbra sem gondoskodott az állatok megfelelő tartásáról, az állatok megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt nem kaptak, ez a sertések kóros lesoványodásához, bőrbetegségek és rendellenes szőrzet, valamint szerveikben működészavar és idült szervi károsodások kialakulásához vezetett. A vádlott magatartásával akadályozta a sertések önkéntes takarmányfelvételét, mely az állatok éhezéséhez vezetett. 2017. január 04-ére a telepen megmaradt 129 sertésből 100 elhullott, valamint három a rendellenes lesoványodás következtében súlyos egészségromlásban szenvedett. A vádlott 2016 szeptemberétől a rendelkezési körében álló pénzeszközöket szándékosan nem a telephelyen található állatok megfelelő takarmányozására és ivóvízellátására fordította, ezért a sertések nem a fajukra, fajtájukra, nemükre és korukra figyelemmel kerültek táplálásra. Ez a telepen található 100 sertésnek a különös szenvedéssel járó, éhhalállal történő pusztulását, valamint három állatnak a kóros lesoványodása miatti súlyos egészségromlását idézte elő, míg a további huszonhat sertéssel történő bánásmód alkalmas volt az állatok maradandó egészségkárosodásának előidézésére.
Az első tárgyalás időpontja: 2018. május 15. 08 óra 45 perc