Virágosítson és pályázzon a “Füzesabony legvirágosabb portája” címre!

Ismét lehet pályázni “Füzesabony legvirágosabb portája” címre két kategóriában.

I. Kategória:

a) Családi házas kategória
b) Balkon (erkély) kategória

II. Kategória
a) Intézményi, gazdálkodó egység kategória

Az elismerés formája kategóriánként az alábbiak szerint különül el:
I. Kategória: „Füzesabony legvirágosabb portája (név, cím) 2018” feliratú réztábla, 13X18 cm nagyságú emléklap, mely a pályázott porta képét mutatja.
II. Kategória:  „Füzesabony legvirágosabb portája (név, cím) 2018” feliratú réztábla.

Mindkét kategória első három helyezettje 10.000 Ft összegű vásárlási utalványban részesül. Valamennyi induló vegyes csomag virághagymából álló ajándékot kap.

A pályázathoz jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Csoportjától kérhetnek, valamint itt is adhatnak le 2018. július 31-ig. A jelentkezési lap Füzesabony Város honlapjáról (www.fuzesabony.hu) is letölthető.

A jelentkezési lapok alapján a Városfejlesztési és Oktatási Bizottság tagjai szemrevételezik a pályázott helyszínt és döntenek a címek adományozásáról 2018. augusztus 15-ig.

A nyertes pályázók írásban értesítésre kerülnek és az „Augusztus 20-i rendezvény” keretében ünnepélyes eredményhirdetésen kerülnek átadásra a címek.
Az a pályázó, aki „Füzesabony legvirágosabb portája” címet 2017-ben elnyerte, jelen évben ezen címre nem nyújthat be ismételten pályázatot.