Lépjen kapcsolatban velünk

Sikeresen zárult a humán szolgáltatások fejlesztése konzorciumi együttműködés Füzesabony vezetésével

Sikeresen zárult a humán szolgáltatások fejlesztése konzorciumi együttműködés Füzesabony vezetésével

Május 1-én befejeződött az Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében
című EFOP-1.5.3-16-2017-00051 kódszámú projekt megvalósítása, amire 2018-ban 499,65 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Füzesabony, konzorciumi partnereivel.
A pályázat céljai között szerepelt többek között helyi és térségi közösségek kialakítása, közösségszervezés és annak fejlesztése a lakosság különböző generációinak bevonásával. Fontos fejlesztési célkitűzések voltak a különböző szakképzések szervezése a szakember és szaktudáshiány enyhítésére, álláskeresésre felkészítő tanácsadások biztosítása, egy mentorrendszer kiépítése a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság számára, képzési, tanulási ösztöndíjrendszer kialakítása, valamint a projekt szerves része volt az egészségkultúra fejlesztését célzó programok megvalósítása.

Az Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében című EFOP-1.5.3-16-2017-00051 kódszámú projekt Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzatai, valamint a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulása és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ együttműködésével valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. A projekten belül képzések, tréningek, rendezvények szerveződtek, melyek kiemelt céljai voltak a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésnek és munkaerő-piacon való megjelenésnek elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, illetve a vidék megtartó képességének erősítése. Mindezek mellett a projekt nagy hangsúlyt helyezett a lakosság egészségügyi helyzetének javítására, a leszakadó térségek felzárkóztatására, társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására.
A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevételével került tervezésre, melyek a megvalósítás során is kötelező érvényűek voltak minden konzorciumi tagra vonatkozóan.

Összességében elmondható, hogy a több mint három éven keresztül zajló humánerőforrás- és közösségfejlesztési program sikeresen zárult, a tervezett programok és tevékenységek nagy része megvalósult. Sajnos az elmúlt időszakban kialakult vírushelyzet a projekt befejezésére is rányomta bélyegét. A konzorciumi tagok közül páran nem tudták teljes mértékben megvalósítani azokat a közösségfejlesztési programokat, amelyek nagyobb közönségnek szóltak volna a tavaly őszi és az idei tavaszi időszakban. Ettől függetlenül – a záró programok és tevékenységek átszervezése mellett – az eredeti célkitűzések mentén sikerült a kívánt célközönséget elérni, és ezzel a több éves együttműködés az alapvető céljait maximálisan elérte

Továbbiak Közélet kategóriában

FEL